تاریخچه مختصر پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل

پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل در سال 1340 به شکل یک دیپارتمنت  در چوکات  پوهنځی زبان  وادبیات وقت تأسیس تا سال 1359  به شکل دیپارتمنت  در چوکات آن پوهنځی  فعالیت  نموده و فارغ التحصیلان خود را به جامعه تقدیم می نمود.

در سال 1359  از پوهنځی زبان وادبیات  جدا بازهم به شکل دیپارتمنت  در چوکات پوهنځی علوم اجتماعی  فعالیت می نمود.

در حمل سال 1365 به اساس صواب دید مقامات آن وقت  به شکل یک پوهنځی  مستقل در چوکات پوهنتون کابل  تأسیس وبه فعالیت  آغاز نمود.

پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل از زمان تأسیس منحیث پوهنځی  تا حال چهل دوره فارغ التحصیلان خود را به حیث ژورنالیستان مسلکی به  جامعه  تقدیم نموده است.فعلاً(1391) این پوهنځی دارای دو دیپارتمنت : (دیپارتمنت مطبوعات) و (دیپارتمنت رادیو تلویزیون) میباشد  قابل ذکراست که محصلان بعد از شمولیت  در این پوهنځی صنف اول و دوم  را به شکل عمومی  آموزش می بینند بعداً دو صنف دیگر را به شکل اختصاصی یا در بخش مطبوعات(نشرات چاپی ) یا در بخش  رادیو تلویزیون  تحصیل می نمایند.

ساحات کاری فارغ التحصیلان این پوهنځی رسانه های چاپی ، تصویری و سمعی(رادیو) میباشد. پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل دارای یک کتابخانه ،یک لابراتوار تعلیمی تلویزیون ، یک لابراتوار تعلیمی رادیو ، یک لابراتوار کمپیوتر و یک لابراتوار فوتو ژورنالیزم میباشد.

نقاط قوت پوهنځی:

  • پوهنحي ژورنالیزم در سطح پوهنتون کابل از طریق کانکور بیشترین دواطلبان را مانند رشته های طب، انجینری، اقتصاد و حقوق دارا می باشد.
  • روزنامه نگاری یا ژورنالیزم در مجموع یک مسلک مدرن و در حال رشد، تکامل و توجه همه جانبه دولت ها و ملت های جهان قرار دارد.
  • این مسلک در کشور های دموکراتیک حیثیت رکن چهارم را در پهلوی قوه قضاییه، مقننه و اجراییه دارا می باشد.
  • عرصه کاری و استخدام فارغان این پوهنځی در میان سایر رشته ها بیشتر است.
  • علاوه از مضامین مسلکی، مضامین فرعی دیگری از قبیل، مبادی حقوق، مبادی اقتصاد، روانشناسی، زبان های دری، پشتو و انگلیسی ، جغرافیه سیاسی، تاریخ معاصر افغانستان، ثقافت اسلامی نیز تدریس می گردد که عرصه کاری رابرای فارغ التحصیلان این پوهنځی فراختر می سازد. 
  • چون بازار رسانه یی از ده سال بدین طرف نهایت گرم و پرجوش و خروش است بناً اکثریت جوانان و محصلان این پوهنځی با علاقمندی و انگیزه کار در رسانه ها و تامین ارتباطات اجتماعی به آموزش این مسلک و مطالعات اضافی می پردازند.
  • دختران جوان به منظور ابراز شجاعت و سهمگیری بیشتر در بازتاب پیام مردم خود وبه خصوص قشر اناث که بیشتر در انزوا قرار داشتند، امروز بیشترسهم فعال دارند و تساوی جندر بیشتر مراعات می شود.
  • فارغان التحصیلان این پوهنځی امکان بیشتر در سهم گیری همزمان در چند رسانه دارند که از عهده آن به خوبی برآمده می توانند.

در نتیجه زمینه کار برای فارغان پوهنځی ژورنالیزم بیشتر مساعد است.