بيوگرافي مختصر محترم پوهندوي محمد وحيد غروال رئيس پوهنځی ژورناليزم

 

Email:wahid.gharwal@yahoo.com

Phone:0700221737

محترم پوهندوي محمد وحيد غروال استاد و رئيس پوهنځی ژورناليزم پوهنتون كابل  در ولايت كابل تولد شده است ، دوره ابتدايي را در مكتب  سيد جمال الدين افغان و دوره ثانوي را در ليسه عالي حبيبيه به انجام رسانيده است. محمد وحيد غروال  در سال 1362 بعد از سپري نمودن موفقانه  امتحان كانكور  در پوهنحي ژورناليزم  پوهنتون كابل كه در آن ايام  بحيث يك ديپارتمنت  در پوهنځی علوم اجتماعي  فعاليت داشت  شامل گرديد . در ختم  سال 1365 از آن پوهنحي به درجه عالي  فارغ و مدتي در روزنامه (انيس) شامل كار  شد و در آغاز سال 1370 بعد از سپري نمودن  موفقانه امتحان كادر علمي  بحيث كادر  علمي  پوهنحي ژورناليزم قبول گرديد. كه از آن ايام تا اكنون  در پوهنحي ژورناليزم  عضويت دارد . موصوف  افزون بر اينكه  مقالات علمي  ، تحقيقي زيادي نوشته است و در مجله  علمي پوهنتون  كابل نشر شده است  تا فعلاً سه اثر  علمي ، تحقيقي تحت عناوين ( اهميت سينما  بحيث وسيله ارتباط همگاني  ، اساسات فلمنامه نويسي و تاملي بر  چگونگي آژانس  هاي خبر رساني قاره آسيا ) نوشته  كه تا هنوز  اقبال چاپ نيافته است . پوهندوي  غروال نوشته هاي زياد ژورناليستي براي جرايد ، مجلات  و روزنامه هاي كشور نوشته است . پوهندوي غروال بحيث نطاق در راديو تلويزيون ملي  نيز از ساليان متمادي ، همكاري دارد.