مرام و اهداف پوهنحی ژورنالیزم

      

گر چه پوهنځی ژورنالیزم از بدو تأسیس منحیث دیپارتمنت در سال 1343 و منحیث یک فاکولته یی مستقل در سال 1365 کدام مرامنامه ی رسمی و منظور شده یی چاپی ندارد، اما فعالیت های آن برای یک مؤسسه تحصیلات عالی به سطح لیسانس مبیین ارزشهای عمده و مشخصات مختص به خود می باشد. در کل میتوان مرام و اهداف پوهنځی ژورنالیزم را طور ذیل صورت بندی نمود.

 1. پوهنځی ژورنالیزم محصلان را به حیث خبرنگار، گزارشگر و مصاحبه کننده در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری (رادیو وتلویزیون و انترنت) تربیه مینماید.
 2. فارغان پوهنځی ژورنالیزم به حیث خبرنگار در مطبوعات چاپی (روزنامه ها و مجله های موقوته) میتوانند استخدام شوند.
 3. فارغان پوهنځی می توانند به حیث خبرنگار و گزارشگر در رسانه های صوتی، تصویری و سایبرژورنالیزم (انترنت) ایفای وظیفه نمایند.
 4. فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند ژانرهای تحلیلی ( مقاله، تبصره و نگارش های تحلیلی) را برای رسانه ها تهیه و ترتیب نمایند.
 5. فارغان پوهنځی ژورنالیزم بعد از کسب تجربه می توانند منحیث مدیر مسوول و گرداننده برنامه های گوناگون در رسانه ها ایفای وظیفه نمایند.
 6. فارغان پوهنځی ژورنالیزم بعد از کسب تجربه می توانند در بخش های ادیت (تصحیح و تدوین) پیام های چاپی، صوتی و تصویری و استفاده از تکنالوژی معلوماتی کار نمایند.
 7. فارغان پوهنځی ژورنالیزم نظر به علاقه شخصی شان می توانند به حیث فوتوژورنالیست (عکاس خبری) در رسانه های چاپی گماشته شوند و اشغال وظیفه نمایند.
 8. فارغان پوهنځی ژورنالیزم به خصوص رشته رادیو تلویزیون می توانند منحیث ویدیوژورنالیست با استفاده از کمره های تصویربرداری (ویدیویی) در بخش تلویزیون ها و حتا سینماتوگرافی کار کنند.
 9. فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند به صورت موفقانه در سنجش افکار عمومی و تحلیل گزارش آن در عرصه های گوناگون کار و فعالیت نمایند و گزارش های خود را از طریق رسانه ها بازتاب دهند.
 10. فارغان پوهنځی ژورنالیزم برای اطلاع و آگاهی بیشتر مردم میتوانند در عرصه محیط زیست به حیث گزارشگران ویژه رسانه ها ایفای وظیفه نمایند.
 11. فارغان پوهنځی ژورنالیزم میتوانند به حیث گردانندگان برنامه های آموزشی در رادیو و تلویزیون های دولتی و خصوصی خدمت نمایند.
 12. فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند منحیث سخنگویان در اداره های دولتی و خصوصی و (NGO) ها موفقانه وظایف شان را انجام دهند.
 13. فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند در شعبه های ارتباطات عامه مؤسسات دولتی، خصوصی و (NGO) ها ایفای وظیفه نمایند.
 14. محصلان و فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند در تولید برنامه های رادیو و تلویزیون  خلای برنامه سازی را پر نمایند و با استفاده از تکنالوژی پیشرفته مصدر خدمت شوند.
 15. فارغان پوهنځی ژورنالیزم از جمله با استعدادترین آنها همین حالا در مؤسسات تحصیلی و آموزشی دولتی و خصوصی و (NGO) های خارجی به حیث استاد به صورت عملی و نظری ایفای وظیفه می نمایند.
 16. فارغان پوهنځی ژورنالیزم علاوه از مصروفیت های رسمی شان در ادارات دولتی و خصوصی کشور عملاً به صورت بالمقطع در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری ملی و بین المللی کار می نمایند که نمونه یی بارز آنرا می توان در CNN، رادیو و تلویزیون BBC، صدای آمریکا VOA، دویچوله آلمان، آژانس های خبری رویترز، فرانس پرس، ولف آلمان، ایترتاس، و نشریه های معتبر مانند نیویارک تایمز، واشنگتن پست و امثال دیده می شود.
 17. فارغان پوهنځی ژورنالیزم در تولید برنامه های سرگرم کننده، تربیتی و تفریحی سالم برای مردم در مطابقت با اخلاق اجتماعی و قانون رسانه ها سهم گرفته، ساخته و پرداخته می توانند.
 18. فارغان پوهنځی ژورنالیزم می توانند طنزهای ژورنالیستی را در مطابقت یا آزادی بیان و مسوولیت اجتماعی تحریر و ترتیب و نشر نمایند.
 19. فارغان پوهنځی ژورنالیزم به تأسیس آژانس خبری مبادرت ورزیده میتوانند.
 20. فارغان پوهنځی ژورنالیزم با استفاده از مضمون اصول تحقیق در علوم اجتماعی و ژورنالیزم که مضمون و موضوع مهمی پنداشته میشود و در این پوهنځی به صورت عملی و نظری تدریس می شود، میتوانند تحقیقات اجتماعی میدانی و کتابخانه یی را در موضوعات مهم انجام دهند.
 21. باید علاوه نمود که پوهنځی ژورنالیزم در شرایط کنونی پروگرام های ماستری و یا تخصصی ژورنالیستی را روی دست ندارند تا محصلان با آن بتوانند منحیث گزارشگران امور زراعتی، صنعتی، صحی، اقتصادی وغیره عرصه های تخصصی انجام دهند که در آینده امیدواریم بتوانیم زمینه انکشاف تحصیلات را فراهم سازیم.

          قرار شرح فوق می توان مرام و اهداف پوهنځی ژورنالیزم را در 21 ماده فوق تسجیل و نهایی ساخت که در آینده در پرتو آن می توانیم برنامه مدون و رسمی و منظور شده داشته باشیم.

          بنابراین با داشتن چنین برنامه که در فوق ذکر شد اداره، استادان، کارمندان و محصلان پوهنځی ژورنالیزم می توانند در پرتو آن دروس خود را نظم و انکشاف دهند.

          اهداف تحصیلی فوق در میان استادان و محصلان شناخته شده و با تدریس مضامین مسلکی مطابقت کامل دارد و از جانبی هم مرام و هدف مؤسسه یا پوهنځی بهبودی و مؤثریت هرچه بیشتر پوهنځی را استقامت می بخشد. با مطالعه یی مرام نامه یی فوق می توانیم تعریف واضح از فارغ التحصیل پوهنځی و دو دیپارتمنت مربوط به آن (مطبوعات و رادیو تلویزیون) داشته باشیم.


 1. اداره پوهنځی و صلاحیت های آن:

            اداره پوهنځی ژورنالیزم در چوکات پوهنتون کابل مطابق به قانون تحصیلات عالی و لوایح آن دارای یک رییس، یک معاون، دو آمر دیپارتمنت، یک مدیریت تدریسی و شورای علمی است.

            اداره پوهنځی بر مبنای صلاحیت های کاری خویش طوری فعالیت می نماید که رسیدن به اهداف و مرام پوهنځی را سهولت بخشد، که این امر از طریق تدریس و تحقیق استادان، تشریک مساعی مناسب را بین اداره، استادان و محصلان بر قرار نموده است. در سطح اداره پوهنځی تا حدودی عدالت تأمین است و شرایط سهمگیری زنان و مردان منصفانه فراهم شده است. مگر رییس پوهنځی در همه امور ذیدخل می باشد.

           رییس پوهنځی محترم پوهندوی محمد وحید غروال از جمله فارغان این پوهنځی و دارای درجه لیسانس است.

           معاون پوهنځی پوهنمل جاویده احمدی یکتن از استادان فعال پوهنځی، دارای درجه تحصیلی ماستری در رشته ادبیات دری است که علاوه از پیشبرد دروس، معاونیت پوهنځی، رابط و تنظیم کننده برنامه های خارجی را نیز به عهده دارد.

         پوهنوال عبدالرسول سعید سمت آمریت دیپارتمنت مطبوعات را بدوش دارد که دارای سند تحصیلی ماستری در رشته ژورنالیزم (مطبوعات) است و مانند سایر استادان در پیشبرد دروس مستقل نیز سهم دارد.

          آمریت دیپارتمنت رادیو تلویزیون، پوهندوی محمد وحید غروال است که علاوه بر ریاست پوهنځی؛ آمریت دیپارتمنت رادیو وتلویزیون را نیز بر عهده دارد.

         مدیر تدریسی محترم محمد داوود حیدری فارغ رشته دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل و دارای تجربه هفت ساله در مدیریت تدریسی پوهنځی های مختلف و منجمله پوهنځی ژورنالیزم است.

         موضوف چندی قبل از طریق امتحان رقابتی اصلاحات اداری به حیث مدیر عمومی تدریسی پوهنځی ژورنالیزم موفق به حفظ این پست گردید و قرار است معاش موصوف مطابق نورم جدید اصلاحات اداری پرداخته شود.

شورای علمی پوهنځی مرکب از استادان ذیل است:

 1. پوهاند هدایت الله وفا (ماستر ژورنالیزم)
 2. پوهنوال عبد الرسول سعید ( ماستر ژورنالیزم)
 3. پوهنوال میر عزیز احمد فانوس ( لیسانس ژورنالیزم)
 4. پوهنمل جاویده احمدی ( ماستر ادبیات)
 5. پوهندوي محمد وحيد غروال ( لیسانس ژورنالیزم)
 6. پوهنیار زرغونه جبارخیل ( لیسانس ژورنالیزم)
 7. پوهنمل ذبیح الله حیدری ( لیسانس ژورنالیزم)

 

          شورای فوق تحت ریاست پوهندوی محمد وحید غروال رییس پوهنځی در فضای دموکراتیک فعالیت های خود را پیش میبرند.

          تشریک مساعی بین تمام بخشهای  رهبری و اداری پوهنځی رسیدن به اهداف و مردم پوهنځی را فرهم ساخته و در مطابقت با قانون تحصیلات عالی و لوایح و مقرره های آن اجرای وظیفه می نمایند.

اداره و شعب رهبری پوهنځی تدریس، تحقیق و عرضه خدمات مؤثر را همواره تشویق لفظی نموده و در حیطه صلاحیت های خویش آنرا تسهیل میبخشد.

          اداره پوهنځی همیشه کوشش نموده است تا شفافیت و جوابدهی را به صورت جمعی رونق بخشیده، فرصت های مناسب و مساعد تحصیلی را برای محصلان و استادان مرد و زن فراهم نماید.

          اعضای اداره و رهبری پوهنځی علاوه از اینکه مصروف فعالیت های مربوط به پوهنځی می باشند در اوقات غیر رسمی و ساعات فراغت در رادیو تلویزیون ملی، مؤسسات تحصیلی خصوصی و کورس ها تدریس ژورنالیزم بیرون از پوهنځی نیز اشتغال دارند.

          ناگفته نباید گذاشت که استادان پوهنځی ژورنالیزم منحیث استادان رهنمای ترفیعات علمی استادان پوهنحي هاي ژورنالیزم، پوهنتون خوست، البیرونی، بلخ ، بدخشان،هرات ،لغمان و قندهار نیز همکاری مداوم دارند و بدون حق الزحمه ایشان را رهنمایی می نمایند تا به موقع معین ترفیع علمی  و تقررشان را بدست آرند.