دیپارتمنت نمایشنامه وفلمنامه نویسی

 

مطابق پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی این دیپارتمنت در سال 1391 ایجاد ودر سال 1392 با معرفی 80 تن از جدید الشمولان به فعالیت آغاز مینماید.

اعضای دیپارتمنت نمایشنامه وفلمنامه  نویسی

دیپارتمنت نمایشنامه وفلم نامه نویسی

اسم

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهنیار فضل الاحد احدی

BA

عضو

 

پوهنیار شکیلا کابلی

BA

عضو

 

پوهیالی همایون بی ریا

BA

عضو

 

پوهیالی عارف بهرام

BA

عضو

 

پوهیالی رکن الدین

BA

عضو

 

 

پوهیالی جبیب سروش

BA

عضو

فعلا مصروف تحصیل درجه ماستری در قزاقستان