ديپارتمنت مو سيقی

دراین دیپارتمنت بخش های موسیقی شرقی وغربی تدریس میشود اکثر فارغان آن در پوهنځی  هنرها , ليسه هنرها , راديو تلويزيون و نهاد های ديگری موسيقی جذب میگردند.

اعضای کدری علمی دیپارتمنت موسیقی

دیپارتمنت موسیقی

اسم

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهنمل اسلام الدین فیروز

BA

عضو

 

پوهنمل محمد صابر فیضی

BA

عضو

 

پوهیالی جاهد احمد فانوس

BA

عضو

 

پوهیالی وحیدالله ساغر

M.P.A

عضو

درحال تحصیل درجه دوکتورا در هندوستان

نامزد پوهیالی غفار ملک نژاد

BA

عضو

 

استاد سلیم بخش

-

استاد خارج کادر

 

 

    نامزد پوهیالی فواد                         BA                            عضو