کتابخانه ,لابراتوارها و تالار دیپارتمنت تیاتر

 

به کمک   سیستم لایت (روشنی ) وصدا آن تنظیم شده است. در حال حاضر این پوهنځی  دارای یک کتابخانه مجهز مسلکی ،  لابراتوار کمپیوتر برای بخش گرافیک دیزاین ، کارگاه برای کارهای عملی و تالار کانفرانسها میباشد.

 

 تالار کـــــنفرانس های پوهنځی  هنر های زیبا  که در سال 2010 رسما به اسم پوهاند امان الله حیدر زاد مسمی گردیده است گنجایش بیش از دو صد نفر را در یک زمان دارا میباشد و در ضمن از این تالار به عنوان کالری نیز استفاده میشود که در آن بیش از  دو صدو پنجاه  اثر هنری نقاشی ، میناتوری ، گرافیک ، کندنکاری و مجسمه سازی موجود است روزانه یک تعداد زیاد از علاقمندان داخلي و خارجي از آن دیدن میکنند.

دوره تحصیل در این پوهنځی  4 سال بوده و دیپلوم لیسانس داده میشود. در این پوهنځی  جهت بلند بردن ظرفیت  کار های عملی محصلین سمینار ها و ورکشاپ ها دایر میگردد.

روند اعزام کادر های ما به خارج خوب است. طرزالعمل طوریست که ما فارغان ممتاز خویش با در نظرداشت ضرورت و موجودیت بست مطابق به قانون و لوایح تحصیلات عالی بحیث اسیستانت استاد جذب میکنیم و بعد شرایط تحصیلات عالی دوره ماستری و دوکتورا را برای شان مهیا میسازیم.

پوهنځی  هنرهای زیبا دارای   48     تن استاد میباشند. به تعداد 4 نفر استادان درجه ماستری دارند بقیه لیسانس میباشند و از مجموع استادان 3 نفر مصروف تحصیل دوره ماستری خویش در کشورهای چون هندوستان، قزاقستان و چین میباشند .

دیپارتمنت گرافیک این پوهنځی  در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط دفتر افغان اکوالیتی الینس به تعداد ۸ پایه کمیپوتر مکنتاش کمک گردیده و برای استادان این دیپارتمنت کورسهای دیجیتل دیزاین را دایرنمود که بعدا این دیپارتمنت در کریکولم خویش مضمون دیجیتل گرافیک را نیز علاوه نمود.

و در سال ۱۳۸۹ وریاست پوهنتون کابل به تعداد ده پایه کامپیوتر جدید را برای صنف دیجیتل گرافیک خریداری نمود که تا حدی توانست مشکلات محصلین واستادان را مرفوع سازد.

 

 
   


در سال ۱۳۹۱ به تعداد ده پایه کامپیوتر جدید را برای دیپارتمنت متذکره کمک نمودند که صنف دیجیتل گرافیک تا اندازه ای مکمل گردید. ولی با آنهم برای محصلان بقدر کافی نمی باشد.