مدیریت مجله

                                                                                     

مجله  علمی و تحقیقی هنرهای زیبا که منعکس کننده نتیجه پژوهش های استادان و محققان عرصه  هنر میباشد در چوکات پوهنځی   هنرهای زیبا فعالیت دارد . مجله هنرهاي زيبا در سال 1383 به مديريت مسئول پوهاند محمد عالم فرهاد شروع به نشر آغاز نمود تا اكنون نشرات آن ادامه دارد مجله هنرهاي زيبا در اصل فصلنامه است كه در هر سه ماه بايد يك شماره به نشر برسد اما نسبت كمبود بودجه نتوانستيم به اين هدف دست يابيم باز هم در اين عرصه ممنون رياست نشرات وزارت تحصيلات عالي هستيم كه در نشر تعدادي از شماره هاي مجله مذكور مارا همكاري نموده .  د وستان و علا قمندان که میخواهند مطالب علمی  ، تحقیقی ،  هنری و فرهنگی شان در این مجله به  چاپ برسد به این ایمل آدرس alim_1956@yahoo.com ارسال نمایند.  و يا  پوهنحي هنرهاي زيبا مديريت مجله پوهنحي .

پوهنځی  هنرهای زیبا دارای هفت دیپارتمنت قرار ذیل میباشد:

  1. دیپارتمنت مجسمه
  2. دیپارتمنت گرافیک
  3. دیپارتمنت نقاشی
  4. دیپارتمنت موسیقی
  5. دیپارتمنت تیاتر
  6. دیپارتمنت سینما
  7. دیپارتمنت نمایشنامه وفلمنامه نویسی

محصلین جدید الشمول بعد از سپری نمودن امتحان کانکور شامل این پوهنځی  مگردند و یک تعداد دیگر از طریق انستیتوت های هنری به طور مستقیم معرفی گردیده و بعد از اخذ امتحان اختصاصی شامل پوهنځی  هنرهای زیبا در دیپارتمنت مربوطه میگردند. محصلین جدید الشمول در صنف اول به  پوهنځی  و پوهنتون کابل معرفی میگردند. در پوهنځی  هنرهای زیبا از صنف اول رشته بندی گردیده و به دروس مضامین اساسی و فرعی میپردازند در طول چهار سال ۸ سمستر تدریس میشود.

این پوهنځی  زیادتر مضامین عملی داشته بنابرآن ظرفیت جذب کمتر محصلین را نسبت به پوهنځی  های دیگر پوهنتون کابل دارا میباشد. این پوهنځی  در حدود بیشتر از ۹۰۰  محصل دارد.

برنامه ماستری در رشته هنرهای تجسمی نیز در چوکات پوهنځی  هنرهای زیبا ایجاد گردیده.