تاریخچه پوهنځی هنرهای زیبا

 

طرح بنیانگذاری پوهنځی هنرهای زیبا در چوکات پوهنتون کابل در سال  1345 به اجرا گذاشته شد.

در سال 1389 ساختمان اين پوهنځی اعمار گردید .برای دور اول به تعداد  10 شاگرد افغان درین دیپارتمنت  هنرهای تجسمی تازه تاسیس شده ثبت نام کردند.

قراردادها - دانشگاه هنر تهران

کورس ها – عکاسی – باتیک – موسیقی - مونوتوپی

تعداد جدیدالشمولان 334

سال تاسيس لابراتوارهای اين پوهنځی1389

تعداد لابراتوارهای اين پوهنځی 5 عکاسی 1386 در سال 1389 دیپارتمنت های هنرهای تجسمی در سال 1390 لابراتوار تیاتر در سال 1390 لابراتوار موسیقی در سال 1393 سینما و 1394تهیه گردید.

از سال 1996 میلادی تا نوامبر 2001 میلادی طالبان به قدرت رسیدند و در دوره حاکمیت آنها دختران اجازه رفتن به مکاتب و پوهنتونها را نداشتند. طی این دوره پوهنځی به صورت بسیار ضعیف به فعالیت خویش ادامه داد و به منابع مالی و بشری محدود دسترسی داشت.

در سال 2002 میلادی بعد از ختم حاکمیت طالبان و با شروع حکومت انتقالی این کالج دوباره به فعاليت آغاز كرد.

 

(1391) سال قبل نصاب درسی اين پوهنځی پوهنتون کابل تجدید نظر گردیده