ديپار تمنت گر افيگ

گرافیک در سال 1354بحیث یک مضمون در جنب دیپارتمنت مجسمه تدریس می گردید. درسال 1359رسماً تصویب گردید، یک دیپارتمنت در پهلوی دیگر دیپارتمنت ها ایجاد شد. این رشته هنری ازجمله هنرهای می باشد که درسطح جهان مورد پذیرش است و از اهمیت خاص بر خور دار است .تعداد اساتید این دیپارتمنت (9)نفر استاد است .وتعداد محصلان ذکور(98)و اناث (68 )مجموعاً(166)میباشد.

محصلان با فرا گيری از هنر گرافيک ميتوانند درعرصه تبليغات مانند : پوستر ، الستريشن،ساختن آرم ، جنتری ، طرحهای پشتی کتاب ومجلات ، پشتی قطی های اشيای مصرفی و انواع گرافيک آشنا شوند . از ديپارتمنت گر افيک اين پوهنحی تعدادی از هنر مندان و معملين مسلکی درمکاتب مرکز و ولايات  به جامعه تقديم گرديده است . ساحه جذب فارغان آن در کادر علمی پو هنحی هنر ها, مديريت آرت و گرافيک  راديو تلويزيون ملی ,  نگارستان مينمگی , ليسه هنرها ، وزارت معارف  و  وزارت اطلاعات و فرهنگ ميبا شد .   اين ديپاتمنت در آغاز سال 1387  به همکاری رياست پوهنتون کابل و ( افغان اکوالتی الينس) دارای هشت پايه کمپيوتر مکنتاژ جهت آموزش برنامه های ديجيتل گرافيک ديزاين گرديد که متعاقب آن استادان اين ديپاتمنت به همکاری ( افغان اکوالتی الينس) وگويته انستيتوت  با تعقيب نمودن کورسهای فوتو شاپ ، الستريتور و  انديزاين برای اولين بار شروع به تدريس آموزش کمپيوتر برای محصلان نمودند و در سال 1389 مطابق 2010 میلادی مضمون گرافیک دیجیتال به آن افزوده شده که پیشرفت قابل ملاحظه را در این زمینه نشان میدهد.

بخش عکاسی :

این بخش در پهلوی دیپارتمنت گرافیک منحیث یک رشته جداگانه از سال 1391 به اینطرف آغاز به فعالیت نموده وفعلا در حال تکمیل ساختن کادر آن میباشیم.

اعضای کدرعلمی استادان دیپارتمنت گرافیک دیزاین

دیپارتمنت گرافیک دیزاین

اسم

درجه تحصیل

وظیفه

ملاحظات

پوهنمل نجیب الله عزیزی

MA

عضو

آمر دیپارتمنت

پوهاند سید فاروق فریاد

MA

عضو

 

پوهنمل محمد حسن حشمت

MA

عضو

 

پوهندوی سید رسول سادات

MA

عضو

 

پوهنیار علی خان یزدانی

MA

عضو

 

پوهنیار محمد حسن پاوند

MA

عضو

 

پوهنیار انگیزه حازم

MA

عضو

 

 

 پوهیالی نرگس نوری

BA

عضو

 

 

سیروس مولایی

BA

تکنیشن