وضعیت فعلی

 

1.       پوهنځی  (هنرهای زیبا) پوهنتون کابل در حال جاضر با داشتن (62) استاد ،  در (1395)به تربیه (1116) محصل  که از آنجمله  (813) پسر و (303) دختراست مصروف میباشد .

2.  از لحاظ  فزیکی  پوهنځی  (هنرهای زیبا) دارای (16) اطاق درسی ، (47)  اطاق دفتر استادان ،(2) استدیوی(3) اطاق بزرگ که (4) لابراتوار دربین آنها تنظیم گردیده است،  یک کتابخانه  که مجهز به  (4000)جلد  کتاب  معاصر در عرصه های مختلف (هنرها)میباشد.  کتابخانه پوهنځی (هنرهای زیبا) در وضعیت خیلی خوب قرار دارد که  کتاب های آن مشمول کتاب های  درسی،  ماخذ و منول ها میباشد.

3.   پلان استراتیژیک پوهنځی  ( دارد) 

4. نصاب درسی(دارد)

چالش های عمده:

با وجود پیشرفت ها که در بالا تذکر یافت ، در رابطه به کمبود کادر های علمی یعنی استادان باید گفت که بعد از بازگشت استادان ما که در خارج مصروف تحصیل اند مشکل ماتا حدی رفع خواهد شد.  در رابطه به وسایل درسی باید یاد آور شد که این وسایل هنوز بسنده نمیباشد. زیرا صنوف درسی پوهنځی  هنرهای زیبا برای محصلین بسنده نیست ،  اتاق های محدود برای دفاتر استادان وجود دارد که به هیچ وجه کافی نبوده و ایجاب مینماید تا مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی در زمینه توجه نموده مشکلات را مرفوع سازند.

در کتابخانه پوهنځی  فعلا به تعداد 4000  عنوان کتاب به زبان های ملی و بین  المللی  موجود است  و اکثر این کتابها  مربوط به رشته های  مختلف هنر میباشد .