سید زبیرهاشمی

 

سید زبیرهاشمی

درجه تحصیل: لیسانس

رتبه علمی: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت: سینما

سال تولد: 1364

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1391

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-عضوی کمیته تضمین کیفیت

-عضوی کمیته فرهنگی

اثر های علمی آماده ی چاپ:

-بازتاب خشونت در سینمای افغانستان

ایمیل آدرس : zubair.hashimi@yahoo.com

شماره تماس : 070026 87 05