ام البنین ( شمسیه )حسنی

 

ام البنین ( شمسیه )حسنی

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه سازی

سال تولد: 1366

زادگاه: ایران

سال شمولبه کدر: 1390

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

-عضو کمیته امتحانات پوهنځی

-عضو کمیته فرهنګی
-عضو کمیته تضمین کیفیت تدریس

اثر های علمی چاپ شده :

2
مقاله های علمی چاپ شده:

2
مقاله علمی چاپ شده بین المللی :

1
تحقیق و ترتیب چپتر های درسی :

7

فعالیت های هنری :

-نمایشګاه انفرادی   ګرافیتی / نقاشی
ګالری Elga wimmer
نیویورک -امریکا
۲۰۱۷ – ۱۳۹۵

-نمایشګاه انفرادی  ګرافیتی / نقاشی
ګالری Seyhoun
لوس آنجلس - امریکا
۲۰۱۶-   ۱۳۹۵

-نقاشی دیواری و نمایش ګروهی  
ګالری Millerntor
هامبورګ – آلمان
۲۰۱۶ – ۱۳۹۵

-نمایشګاه نقاشی /ګرافیتی
سفارت امریکا
کابل - افغانستان
۲۰۱۶- ۱۳۹۵

-اقامت هنری / نمایشګاه انفرادی
موزیم Hammer
لوس آنجلس – امریکا
۲۰۱۶- ۱۳۹۴

-نقاشی دیواری
Oslo Freedom Form
 اسلو – ناروی
۲۰۱۵ -۱۳۹۴

-اشتراک در برنامه AJFDP
پوهنتون  پردو
اندیانا – امریکا  
۲۰۱۵- ۱۳۹۳

-نمایش ګروهی ګرافیتی سکته های مختلف
ګالری شمامه
کابل – افغانستان
۲۰۱۵-۱۳۹۴

-اشتراک در برنامه تبادله هنری
Art Exchange
نیویورک - بوستون ماساچوست -کالیفورنیا
۲۰۱۴- ۱۳۹۲

-نمایشګاه ګروهی نقاشی
کابل آرت پروجکت
کانادا
۲۰۱۴ – ۱۳۹۳

-نقاشی دیواری – نمایشګاه انفرادی
ارائه کنفرانس و ورکشاپ
Terre  Des femmes Organization
زوریخ-برن- جینیوا
سویس
۲۰۱۳ -۱۳۹۲

-نقاشی دیواری – ارائه کنفرانس و ورکشاپ
CKU organization youth education
کوپنهاګن – هولبک هایلن     (  دنمارک  )
۲۰۱۳ - ۱۳۹۲

-برګزاری اولین جشنواره ګرافیتی
با همکاری موسسه هنری  بیرنګ و پرنس کلاس فند
کابل – افغانستان
۲۰۱۳- ۱۳۹۲

-برګزاری ورکشاپ ګرافیتی
خانه جوان افغانستان
کابل – افغانستان
۲۰۱۳- ۱۳۹۲

-اشتراک در ورکشاپ مدیریت هنر
ګویته انستیتیوت
کابل – افغانستان
۲۰۱۳ - ۱۳۹۱

-اشتراک در بخش عملی مدیریت هنر
Khoj
دهلی نو – هندوستان
۲۰۱۳-۱۳۹۱

-نمایشګاه انفرادی ګرافیتی
سفارت هلند و کانادا
کابل – افغانستان
۲۰۱۲-۱۳۹۱

-نقاشی دیواری
San Art – propeller group
هوچی مینح سیتی- ویتنام
۲۰۱۲-۱۳۹۱

-برګزاری ورکشاپ ګرافیتی
پوهنتون کابل – پوهنځی هنرهای زیبا
کابل – افغانستان
۲۰۱۲-۱۳۹۰

-اشتراک در کنفرانس( ارتباط کلمه وتصویر)
Raza Foundation
دهلی نو – هندوستان
۲۰۱۲ - ۱۳۹۰

-اشتراک در سیمینارهای داکیومنتا ۱۳
dOCUMENTA 13
کابل – افغانستان
۲۰۱۲-۱۳۹۰

-اشتراک در جشنواره ګرافیتی
Wash festival
هامبورګ - آلمان
۲۰۱۱- ۱۳۸۹

-اشتراک در جشنواره هنری نقاشی
SARC
کرلا  ګرین – هندوستان
۲۰۱۰-۱۳۸۸

 

ایمیل آدرس : khorshidshine@yahoo.com

شماره تماس : +93(0) 700 38 79 67