سید رسول سادات

 

سید رسول سادات

درجه تحصیل:ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:  گرافیک دیزاین

سال تولد: 1345

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1379