هنگامه راسخ

هنگامه راسخ

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍ پوهنیار

دیپارتمنت: مجسمه

سال تولد: 1367

زادگاه: کندز

سال شمولبه کدر: 1390

ایمیل آدرس :  handgamarasikh@gmail.com