غفارملک نژاد

غفارملک نژاد

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنیار

 

دیپارتمنت: موسیقی

سال تولد: 1366

زادگاه: دایکندی

سال شمولبه کدر: 1389

اثر های علمی چاپ شده:

پایان نامه دوره ماستری، موسیقی عصر نو

مقاله های علمی چاپ شده:

- سیر تکامل موسیقی افغانستان

- سازهای موسیقی افغانستان

- تأثیر موسیقی بر ذهن و روان انسان

ایمیل آدرس :  ghafar.mn@gmail.com

شماره تماس : 0796077090