محمدعظیم حسین زاده

 

محمدعظیم حسین زاده

درجه تحصیل: ماستر

رتبه علمی: ‍پوهنوال

 

 

دیپارتمنت:  تیاتر

سال تولد: 1340

زادگاه: کابل

سال شمولبه کدر: 1368

مسئوولیت های علمی در پوهنتون :

--معاون پوهنحی هنرها زیبا 1369 ال 1373

-آمر دیپارتمنت تیاتر 1375 الی 1395

- معاون پوهنحی هنر ها 1377 ال 1380 بر علاوه تدرس و آمرت دیپارتمنت

- سرپرست ریاست  پوهنحی هنر های زیبا 1380 ال 1382

- رئیس شورای فرهنگی پوهنتون کابل 1382الی 1387

- سرپرست آمریت نشرات پوهنتون کابل 1392-1394

- عضو کمیته تضمین کیفیت پوهنتون کابل و مسول کمیته فرعی اعتلای کیفیت پوهنحی هنر های زیبا

- عضو شورای علمی پوهنتون کابل از سال1373 تا به 1392

- عضو شورای علمی پوهنحی هنر های  زیبا 1369 تا 1395

- عضو هیت پذرش آثار نمایش کانکور نماشنامه نویسی اتحادیه هنر مندان افغانستان 1372

- تدرس مضامن تیاتر در اتحاده هنرمندان افغانستان 1372

- عضو شورای عالی هنر در وزارت اطلاعات و فرهنگ 1385 الی امروز

- عضو هیت داوران کانکور جوائز فرهنگ و ادب ریاست هنر و ادب  1385

- مسول و دایر كننده هفت فستیوال ملی تیاتر افغانستان به كمك نهاد های كمك كننده و همكاری وزارت اطلاعات و فرهنگ.

- مسول و دایر کننده سه فستیوال تیاتر محصلین 1393-1395

کتاب ها و مقالات  چاپ شده :
۱-  - تیزس ماستری  ( سه اکتور در یک نقش ) بزبان روسی ۱۳۶۵
۲- اثر پوهنملی     ( بړسی وضع تیاتر در افغانستان ) ۱۳۸۴
۳- اثر  پوهندویی  ( شیوه های هنر تمثیل در تیاتار استانیسلافسکی ) ۱۳۸۸
۴- اثر پوهنوالی  کتاب درسی ( تاریخ تیاتر جهان) ۱۳۹۵
۵- تیاتر و رژیسور  : مجله علمی پوهنتون  کابل  شماره  ۴   ۱۳۷۸   – ۱۴۲۰
۶- ضرورت هنر تیاتر  مجله علمی پوهنتون کابل  شماره ۱   ۱۳۷۸ -۱۴۲۰
۷- ترجمه نمایشنامه آذرخش ( گرازه ) اثر نیکولای استروفسکی  پوهنتون کابل ۱۳۸۹
۸- نقش تیاتر در مکتب  مجله ژورنالیزم پوهنتون کابل  دور دوم شماره ۱۵ و۱۶  ۱۳۹۲
۹- تیاتر در افغانستان مجله ژورنالیزم پوهنتون کابل  دور دوم شماره ۱۵و۱۶  ۱۳۹۲
۱۰- عناصر اجرائیوی در یک تیاتر مجله ژورنالیزم پوهنتون کابل  دور دوم شماره ۱۸ و۱۷  ۱۳۹۲
۱۱- بړسی عناصر تخنیکی در تیاتر  مجله علمی پوهنتون کابل   شماره دوم  ۱۳۹۲
۱۲- بړسی عناصر بشری در یک تیاتر  مجله علمی پوهنتون کابل  ۱۳۹۲
۱۳- نقش تیاتر در روشن ساختن اذهان جامعه مجله ژورنالیزم پوهنتون کابل ۱۳۹۴
۱۴- بړسی نمایشنامه های عبدالرحیم سرخوش هروی  ۱۳۹۴

دستاورد های محترم حسین زاده :

* تقدیر نامه درجه اول از مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان 1385

* دیپلوم افتخاری در بخش آفرینش آثار هنر از طرف اتحاده هنرمندان افغانستان 1382

* ستایش نامه از وزارت اطلاعات و کلتور 1382

* تقدیر نامه درجه سوم از طرف وزارت تحصلات عال 1379

* اخذ اظافه از 35 تقدیر نامه ، سپاس نامه از نهاد های مختلف داخلی و خارجی1381-1384

* تقدیر نامه  شورای ملی افغانستان 1395.

* تندیس هنر مند برتر شورای عالی هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ 1395 .

* لوح تقدیر اتحادیه سینما گران افغانستان 1395

*لوح تقدیر سازمان فرهنگی سما 1395

*لوح تقدیر تیاتر باند ستریت کشور امریکا 1395

*--- سفر های متعدد هنری به کشور های آلمان هندوستان و تاجکستان به منظور شرکت در فستیوال های بین المللیتلفون 0799302212

ایمیل آدرس :  m_azim_1@hotmail.com

شماره تماس : 0093799302212-0093700029185