بیوگرافی پوهنمل امیرحمزه اسلمی رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل

0093786266891

932500381+

hamza.aslami1981@gmail.com

خلص سوانح رئیس پوهنحی اقتصاد

پوهنمل امیرحمزه اسلمی رئیس پوهنحی اقتصاد در سال 1361 ه-ش در ولسوالی درایم ولایت بدخشان تولد گردیده است. دوره مکتب را الی صنف داوازدهم در لیسه "سایف شهید" فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به درجه عالی به پایه اکمال رسانیده است.

اسلمی بعداز سپری نمودن امتحان کانکور سال 1381 ه-ش و شمولیت در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل، در سال 1385 ه-ش  تحصیلات دوره لیسانس را به درجه عالی (اول نمره) به پایه اکمال رسانیده و در سال 1386 منحیث استاد در رشته اقتصادی ملی شامل کادر علمی این پوهنحی گردید.

در 20 نومبر سال 2009  جهت ادامه تحصیلات پیش زمینه ماستری یا Upgrading عازم آیالت بوخوم کشور آلمان گردید و بعداز ختم وقفه ای این دوره در سال 2011 دوره ماستری را آغاز و در 18 سبتامبر 2013 این دوره را نیز در پوهنتون رور RUB به پایه اکمال رسانید.

موصوف در سال 1396 عضویت شورای علمی پوهنحی را نیز بدست آورده و بعدا عضو کمیته امتحانات پوهنحی و نهایتا مسئول این کمیته تعیین شد. درضمن عضویت کمیته ارزیابی پلان های استراتژیک وزارت تحصیلات عالی را در سال ۱۳۹۶ نیز بدست آورد. پوهنمل امیرحمزه اسلمی در 20  حمل سال 1398 منحیث سرپرست ریاست پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل تعیین و به حیث عضوی در شواری محترم علمی پوهنتون کابل اشتراک نمود. بعداز حکم منظوری جلالتمآب رئیس جمهور به تاریخ 29 سرطان سال 1398 به حیث رئیس این پوهنحی معرفی گردید.

پوهنمل امیرحمزه اسلمی سه پروژه تحقیقاتی را از جانب مرکز تحقیقات و پالیسی پوهنتون کابل  NCPR تحت عناوین مختلف انجام داده و به چاپ رسیده است. همچنان شش مقاله علمی را تحت عناوین مختلف در مجله علمی پوهنحی اقتصاد و پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل به نشر رسانیده است. در ورکشاپ ها، سمینارها، سمپوزیم ها و کنفرانس های مختلف داخلی و خارجی اشتراک و سهم فعال ایفا نموده است. موصوف به زبان های ملی دری، پشتو و زبان خارجی انگلیسی بلدیت دارد.

از سال 1386 الی اکنون استاد اسلمی سفرهای متعددی به کشورهای آلمان، فرانسه، چین، هند و ایران داشته است.