معرفی مرکزخدمات شبکه پوهنتون کابل (NOC)

حدودوظایف:

از سال 2006 تابه اکنون، تمام پوهنتون کابل به انترنت از طریق شبکه فیبر نوری(Fiber Optic)  متصل شده و با استفاده از خدمات انترنتی برای مقاصد تحقیقاتی و آموزشی مانندبرگزارنمودن ویدئو کنفرانس ها باتمام نقاط و کشورهای جهان و با استفاده از آرشیو آموزشی و کتابخانه های مجهزومدرن و دسترسی به انواع مختلف کتاب های علمی از کشورهای دیگر استفاده می گردد.

اتصال وفعال نمودن انترنت ازسال 2004 الی اکنون توسط ناتو SPS (علوم برای صلح و امنیت) اماده و تهیه گردیده است.

در ابتدا اداره و مدیریت انترنت درپوهنتون کابل به مشکلاتی زیاد مواجه شده بود. اما با استقراردفتروتیم کاری مرکزخدمات شبکه (NOC) درپوهنتون کابل،همه این مشکلات حل گردیده است و وضعیت شبکه انترنتی درپوهنتون کابل تثبیت ,مورد بررسی و اداره قرارگرفته است.

 ازسال 2009 تابه اکنون شبکه انترتی انکشاف ووسعت نموده که درنتیجه وزارت محترم تحصیلات عالی, کابل من (Kabul-MAN) که شامل تمام پوهنتون های دولتی وبرخی سازمان های دولتی می باشد وصل شده است.

 

نقش مرکزخدمات شبکه   (NOC)درپوهنتون کابل

 

 • تهیه نمودن انترنت به تمام پوهنحی ها ودیگرسازمان ها درپوهنتون کابل.
 • برنامه ریزی, طرای نقشه های شبکه انترنتی, اجرای پالیسی ها و عیارسازی مکمل وسایل شبکه درلایه های (Core) و) (Distribution  پوهنتون کابل.
 • دریافت مشکلات شبکه انترنتی و دریافت راه حل آن در لایه های  ) (Core و (Distribution)  پوهنتون کابل.
 • کنترول مقدارو تعین انترنت (Internet Bandwidth) درتمام پوهنحی ها و سازمان های پوهنتون کابل.
 • استفاده ازپارامترهای امنیتی توسط:
 • نصب وراه اندازی فایروال های منبع باز یا  (Open Source Firewalls) باعیارسازی سیستم عامل (Endian OS) برای شبکه تمام پوهنحی های پوهنتون کابل.
 • نصب و عیارسازی تمام سویچ ها و روترهای سیسکو (Cisco) درلایه هسته ای یا (Core Layer) تمام پوهنحی ها و اطاق وسایل  (NOC Server Room)مرکزخدمات شبکه پوهنتون کابل.
 • نصب, عیارسازی و ایجاد پالیسی بالای تمام نقاط دسترسی بی سیم یا (Wireless Access Points) درتمام پوهنحی ها وسازمان های پوهنتون کابل.
 • نظارت و بررسی برستگاه های شبکه ای, حالت فعال بودن و غیرفعال بودن انترنت درپوهنحی ها ودیگرنقاط پوهنتون کابل, مقداراستفاده ازانترنت تمام پوهنحی ها درلایه های) (Core و (Distribution) پوهنتون کابل.
 • نصب و عیارسازی تمام وسایل ویدیو کنفرانس جهت تماس ویدیوی پوهنتون کابل با تمام پوهنتون ها ونقاط علمی و تحقیقی کشورهای دیگر جهان.  

Kabul-MAN

 • تهیه, کنترول و اتصال شبکه انترنتی به تمام پوهنتون های دولتی و سازمان های دولتی درشهرکابل.
 • کنترول و تعین مقدارانترنت برای تمام پوهنتون های دولتی شهرکابل.
 • نظارت و بررسی ازمقداراستفاده انترنت و تمام وسایل شبکه های انترنتی در تمام پوهنتون های دولتی شهرکابل.
 • دریافت تمام مشکلات انترنتی و راه های حل آن در تمام پوهنتون های دولتی شهرکابل.