بیوگرافی مسعود پیروزی معاون مالی واداری پوهنتون کابل

مسعود پیروزی فرزند مرحوم دگروال عبدالشکور پیروزی در سال 1370 هجری شمسی مطابق 1992 میلادی در شهر کابل در یک فامیل تحصیل کرده و روشنفکر دیده به جهان گشود، تعلیمات ابتدائی ، دوره ثانوی و بکلوریا خویش را در لیسه عالی غلام حیدر خان شهر کابل به پایان رسانیده سپس درسال 1388 ه.ش شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل گردید و درسال 1392 لیسانس اقتصاد و در سال 1394 با اخذ درجه ماستر از رشته امور مالی وبانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل فارغ گردید. در ضمن مهارت رسمی در چند رشته ورزشی از جمله تیکواندو دارد و موفقیتهای نیز در این عرصه کسب کرده است. دست آورد ها و خدمات مسعود پیروزی که در یک خانواده فرهنگی و مسلمان تربیت شده بود با جامعه وسیستم کاری دولت سازگاری داشته و توانست به خوبی از امکانات موجود استفاده و خود را پرورش دهند ، آنگاه توانایی های خود را درجهت سازندگی به کار گیرد. او در سال 1395 از طریق پروسه رقابت آزاد بحیث آمر مالی ریاست جندر وزارت دفاع ملی تعین گردید ، همچنان به عنوان سرپرست آمریت مالی واداری دفتر مقام وزارت دفاع ملی نیز ایفای وظیفه نموده است، خدمات ودست آوردهای مسعود پیروزی در عمر کم و موثر شان عبارت از نقش اساسی وی در تدوین و طرح پالیسی نمبر 27 مورخ 19/2/1396 که پالیسی پرداخت امتیازات تشویقی منسوبین اناث در سطح اردوی ملی میباشد که اکنون در عمل قابل استفاده وتطبیق است نام برد. صداقت، واقع نگری و تعمق فکری پیروزی باعث شد که همه کارمندان وهمکاران وی به نیکی از او یاد کند وهیچ گاه از جستجو و تلاش فروگذاشت نکرد تا اینکه برای اولین بار در سطح وزارت دفاع ملی موفق به تطبیق سیستم الکترونیکی پرداخت معاشات پرسونل وزارت دفاع ملی (Afghan Personal & Payment system-APPS) گردید، پیروزی در دفتر خود فقط به کار اکتفا نمیکرد بلکه کوشش میکرد بین همکاران و کارمندان حس همکاری به وجود آید و مهارتهای لازمه را کسب نمایند. او رسماً از طرف مقام وزارت دفاع ملی چندین بار مورد تقدیر قرار گرفته است.

بیش ازاین از کارکرد های علمی پیروزی میتوان در چند نهاد تحصیلی خصوصی بحیث مشاور ارشد اداری و امور مالی ، معاون علمی و امور اکادمیک و آمر دیپارتمنت اداره تجارت BBA نام برد.

او درسال 1398 عضویت خانواده علمی پوهنتون کابل را از طریق اشتراک خویش در پروسه رقابت آزاد کسب نمود و طی محفل با شکوهی به عنوان معاون مالی واداری پوهنتون کابل مطابق حکم نمبر 1360 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان معرفی و رسماً به این سمت توظیف شد و اکنون به عنوان یک عضو ارشد هیئت رهبری پوهنتون کابل در عرصه تطبیق پلان های استراتیژیک، انکشاف اجتماعی و اقتصادی در این سکتور تعلیمی و کادری جهت پویایی جامعه شب وروز تلاش مینماید که میتوان دست آورد های چهار ماهه پیروزی را به صورت مفصل در اینجا یاد آوری کرد:

 • طرح مسوده طرزالعمل مصرف بودجه عادی وانکشافی و امور تدارکات در پنچ فصل و شش ماده.
 • ترتیب بودجه عادی و انکشافی پوهنتون کابل با در نظرداشت اولویت بندی نیازمندی های ادارات فرعی.
 • تطبیق و تکمیل پروژه حفظ ومراقبت پوهنتون کابل به ارزش 11 میلیون افغانی.
 • پروژه انگشت نگاری لیلیه به ارزش 1.3 میلیون افغانی.
 • قرطاسیه باب مورد ضرورت تمام واحد های فرعی به ارزش نه میلیون افغانی قرارداد و عملاً توزیع گردید.
 • ریاست ها پوهنحی ها و ادارات فرعی تجهیز به موبل و فرنیچر گردیدند.
 • تدارک دروازه های زرهی برای وردوی شمالی و جنوبی پوهنتون کابل که زیر ساخت و ساز قراردارند.
 • لیلیه ذکو و اناث مجهز به کامره های امنیتی گردید.
 • امضاء تفاهمنامه با رادیو آزادی غرض نصب سه روتر مخابراتی به منظور فراهم آوری تسهیلات وایفای و انترنت رایگان برای محصلین شامل لیلیه ذکور، لیلیه اناث و کتابخانه مرکزی.  
 • تهیه وتدارک 8 پایه تاور زرهی غرض فراهم آوری هرچی بهترتامین امنیت برای منسوبین کندک محافظت پوهنتون کابل.
 • فعال سازی دو پایه واترپمپ غرض آبیاری چمن ها وسرسبزی پوهنتون کابل.
 • ساخت وساز دریچه های شیشه ای دروازه های تمام دفاتر پوهنتون، اطاق های اساتید وصنوف درسی قرار فیصله شورای رهبری پوهنتون.
 • تجهیز کمیته های 22 گانه تضمین کیفیت در سطح پوهنتون کابل.
 • ساخت وساز آمریت ارتقای کیفیت و تدارک تجهیزات آن.
 • تجهیز مرکز مشاوره حقوقی.
 • تجهیز تالار شورای علمی پوهنتون کابل.
 • تجهیز ادیتوریم پوهنتون کابل.