بیوگرافی معاون اداری و مالی پوهندوی محمد هادی هدایتی

phone:0772026246

Email:hdhedayati@gmail.com

پوهندوی محمد هادی هدایتی در سال 1978 در یک فامیل باسواد در کابل به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدای خویش را در لیسه عالی عبدالعلی مستغنی به پایان رسانیده است.

در سال 1997 شامل پوهنحی ساینس پوهنتون کابل گردیده و در سال 2000 از دیپارتمنت کمپیوتر ساینس فراغت حاصل نمود بعدا" برای به دست آوردن تحصیلات عالی به پوهنتون ویسترن کیپ (University of Western Cape) در شهر  کیپ افریقای جنوبی رفته و در سال 2010 درجه ماستری هم حاصل کردند.    

وقتیکه به وطن بازگشت نمودند وی به حیث آمر دیپارتمنت Information Technology در پوهنحی کمپیوتر ساینس ارتقاع کردند.

و فعلا به حیث معاون اداری پوهنتون کابل مقرر گردیده اند.

پوهندوی هدایتی مقالات زیادی در مجلات ملی و بین المللی به نشر رسانیده اند و در کنفرانس ها و سمینار های ملی و بین المللی اشتراک ورزیده اند بر علاوه استاد هدایتی در پوهنحی کمپیوتر ساینس در انکشاف کریکلم درسی ، ادیت و ترجمه مقالات همکاری های فراوان داشته اند.

استاد هدایتی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی به صورت مکمل حاکمیت دارد.

وی یکی از اعضای مهم در تیم انکشافی کتاب خانه مجازی ساینس افغانستان بود.