بیوگرافی پوهنیار حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشار رییس ج.ا.ا در امور تحصیلات عالی

پوهنيار حميد الله فاروقی فرزند مرحوم حبيب الله فاروقی در سال 1333 هجری شمسی مطابق سال 1954 ميلادی در ولايت هرات در يک فاميل متدين و روشنفکر ديده به جهان گشود. تعليمات ابتدائيه را در مکتب سيد جمال الدين افغانی و تحصيلات دورهء ثانوی و بکلوريا را در ليسه عالی حبيبيه شهر کابل به پايه اکمال رسانيد. در سال 1352 شامل پوهنتون کابل گرديده و در سال 1355 بعد از کسب درجهء ليسانس از پوهنحًی اقتصاد پوهنتون کابل شامل کورس ضابطان احتياط غند مرکز تعليمی گرديده و خدمت زيرر بيرق را برای مدت شش ماه سپری نمود. در سال 1356 شامل وزارت پلان و در بخش های مختلف آن وزارت خدمت نمود. مدتی بعد از اشغال کشور توسط قوای متجاوز شوروی از وظيفه ء دولتی کناره گيری و پيشهء تجارت را انتخاب کرد. متصل آن همانند ساير هموطنان برای پيوستن به نيروهای مقاومت و جهاد به ترک وطن مجبور گرديد. موصوف بعد از مدتی زندگی غربت و مهاجرت در پاکستان به تحصيلات خود در ايالات متحده امريکا ادامه داده و در سال 1995 ميلادی از پوهنتون دولتی ايالات نيويارک موفق به کسب ديپلوم ماستری در رشتهء اقتصاد ملی گرديد. نامبرده در ایالات متحده امریکا دست به تاسیس اتحادیه‌ها و انجمن‌ها زد و به نشر مقالات و مضامین علمی در باره مسایل اقتصادی و سیاسی نیز پرداخت.
فاروقی بعد از کنفرانس بن و ايجاد حکومت موقت به وطن عودت نمود. وی شامل کدر علمی پوهنحًی اقتصاد پوهنتون کابل گرديده و از سال 1382 پيوسته به تدريس در خدمت وطن قرار دارد. موصوف در جريان سالهای اخير در بخش تعليم و تربيه، ايجاد نهادهای جامعهء تجاری و سکتور خصوصی، بنيانگذاری مکاتب و پوهنتون های خصوصی، ساختار نهاد ها و انجمن های فکری علمی و ايجاد شوراهای مردمی کار و فعاليت نموده است.
فاروقی با تحرير صدها مقالهء علمی و تخصصی در رابطه به مسايل اقتصادی و سياسی کشور و منطقه در ده ها کنفرانس بين المللی، سمينار ها، ورکشاپ ها و سمپوزيم ها در داخل و خارج از کشور اشتراک نموده و با ارائه مقالات سهم فعال داشته است.
موصوف با کسب عضويت و مسئوليت در تمام جرگه های صلح و جلسات بزرگ ملی سهم و نقش ارزندهء گرفته و هکذا فاروقی در جريان سالهای اخير ضمن پيشبرد وظيفهء مقدس استادی، پست های رياست هيئت عامل اتاق تجارت بين المللی افغانستان (AICC)، رياست هيئت مديره بانک ملی افغان، رياست هيئت مديره مکتب و پوهنتون خصوصی خانه نور، رياست منتخب شورای سراسری مردم لوگر، رياست منتخب انجمن فکری برشنا و عضويت سازمان ها، نهاد ها و ژورنال های اکادمیکو تخصصی ملی و بین المللی را داشته است. موصوف در جریان سالهای آخیر در یکتعداد جلسات بین المللی و منطقوی از افغانستان نماینده ګی صادقانه و مسئولانه نموده است
پوهنيار حميد الله فاروقی در ماه حوت سال 1387 بعد از از کسب رای اعتماد ولسی جرگه شورای ملی افغانستان به حيث وزير وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی ج. ا. ا شامل کابينهء حکومت گرديد

در آخرین مسئولیت پوهنیار حمیدالله فاروقی که در رأس هیئت موظف بمنظور بررسی قراردادهای وزارت دفاع ملی طی حکم جلالتمآب رئیس جمهور بوده، به صداقت، ایمانداری و شجاعت مانع فروریختن صدها میلیون دالر به جیب های مفسدین گردیده. بعلاوه برای پیشبرد برنامه های اصلاحات و حکومتداری خوب در چوکات حکومت وحدت ملی و با استفاده از اعتماد و احکام جلالتمآب اشرف غنی رئیس جمهور، هیئت های عالیرتبه را بمنظور اصلاحات عمومی در ولایت هرات، وزارت های سکتوری، رسیده گی به قضیه کابل بانک و سائر رویداد های ملی و دولتی رهبری نموده است. 

حميدالله فاروقی متاهل بوده، چهارفرزند تعليم يافته، مسلمان و متعهد را به جامعه تقديم نموده است. موصوف به زبان های ملی (دری، پشتو) و لسان انگليسی تکلم و تحرير می نمايد.