بیوگرافی مختصر پوهاند ديپلوم انجنير ريحانه"پوپلزي " معاون علمي پوهنتون کابل

Tell:0202500238

raihanapopalzai@ku.edu.af

پوهاند ديپلوم انجنير ريحانه"پوپلزي" بنت الحاج قاري عبدالقدير خان متولد سال  1343 ولايت كابل بوده ، دوره ابتدائیه خويش را در مکتب محجوبه هروی و دوره ثانوی و عالی خويش را در لیسه آریانا در سال  1358 به پايان رسانيد .دوره لیسانس را در دیپارتمنت کیمیای پوهنحي ساينس پوهنتون كابل  در رشته کیمیای صنعتی به سال 1362 به پايان رسانيد . دوره ماستری خويش را نيز در رشته متذكره در سال 1369 درپوهنتون کابل به پايان رسانيد . پوهاند ديپلوم انجنير ريحانه"پوپلزي" از سال 1362 تا حال بحیث استاد در پوهنتون کابل، از سال 1382 – 1385 به حیث آمر عمومی کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل ايفاي وظيفه نموده ، و  از سال 1381 تا 1392 به حیث رئیس شورای زنان پوهنتون کابل ايفاي وظيفه نموده است. از سال 1385 – 1391 به حیث رئیس نشرات پوهنتون کابل ايفاي وظيفه نموده وبالاخره ماه حمل سال روان يعني 1392 به حیث معاون علمی پوهنتون کابل مقرر گردید. وي سفر های اکادمیک رسمي و کاری به داخل و خارج کشور داشته منجمله به پوهنتون های هرات ، بلخ ، ننگرهار وخارج از كشور به كشور هاي مانند امریکا ، جرمنی ، انگلستان ، کمبودیا ، هندوستان ، ایران ، پاکستان داشته است.

پوهاند ديپلوم انجنير ريحانه"پوپلزي" به زبانهاي دری ، پشتو ، انگلیسی و اردو بلديت دارد. افتخارات كه ايشان در دوره كاري خويش به دست آورده اند ،عبارت از عضو انتخابی از طرف استادان پوهنتون کابل در اولین لویه جرگه بعد از طالبان و مفتخر به مدال از جانب رئیس جمهور محترم آقای کرزی، عضو لویه جرگه به مناسبت امضای پیمان استراتیژی راهبردی به عنوان زن سرشناس، تقدیر نامه درجه اول از جانب معاون رئیس جمهور محترم شهرانی ، تقدیر نامه های  از طرف پوهنتون كابل و تقديرنامه هاي افتخاری از طرف وزارت زنان ، تحسین نامه از طرف سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران، مکتوب تشکری و اهدای جایزه از طرف ملکه کشور محترم کمودیا ، اهدای جایزه به مناسبت ایراد مقاله از طرف وزارت محترم زنان، اهدای جایزه به مناسبت ایراد مقاله از طرف سفارت محترم ترکیه و ساير افتخارات كسب نموده است و همينطور تصديق نامه هاي كه به دست آورده شامل دو تصدیقنامه از طرف پوهنتون دهلی ( هندوستان)، تصدیقنامه فراغت از کورس بین المللی از پوهنتون سانتا کلارا (امریکا) و به عين ترتيب مسوليت هاي كه به دوش دارد شامل عضو شورای علمی پوهنتون کابل ، عضو شورای علمی پوهنحی ساینس، تدویر کننده بورد نشراتی کتب علمی، بورد مجله علمی، عضو کمیسیون اصلاحات اداری در پوهنتون کابل، سایر کمیته های علمی و اداری ميباشند. پوهاند ريحانه"پوپلزي" داراي آثار علمي ،تاليف كتاب هاي  مسلکی در رشته اختصاصی کیمیا، مقالات علمی، ادبی ، تاریخی ، فرهنگی وغیره چاپ شده در مجلات علمی ، اجتماعی – فرهنگی و اخبار دارد.