محمد رحمت الله تنها

 

محمد رحمت الله  تنها

درجۀ تحصیل: MS

 

 

اسم : محمد رحمت الله

تخلص: تنها

سالزاد : ۱۱.۰۲.۱۹۸۳

زادگاه : قریه بلال خیل ولسوالی اندړ ولایت غزنی

درجه تحصیل : ماستر (عنقریب الی مارچ ۲۰۱۷ دوکتورا)

رتبه علمی : پوهنیار

سال شمول در کادر: ۱۳۸۴

مسؤلیت های علمی درپوهنتون: استاد فزیک هسته و تشعشع در پوهنځی فزیک

عضویت درشوراها:

اثارعلمی چاپ شده: ۱

اثاراماده چاپ: ۱

مقاله های علمی چاپ شده: ۳