داود میرزایی

 

داود میرزایی

درجۀ تحصیل:  دکترای تخصصی فزیک هسته ای

 

 

 

نام:  داود میرزایی

تخلص: میرزایی

تاریخ تولد:1359

محل تولد: ولسوالی یکاولنگ، ولایت بامیان

درجۀ تحصیل: دکترای تخصصی فزیک هسته ای

رتبۀ علمی: پوهنمل

سال شمولیت به کادر علمی: 1395

مسئولیت های علمی در پوهنتون: عضو علمی دیپارتمنت فزیک هسته­ای و اتمی

آثار و مقاله­های علمی چاپ شده:

  • دارم:  15 مقاله عملی در جورنال­ها و کنفرانس­های بین المللی

شماره تماس: 0729441080 ، E-Mail: Dmirzai59@yahoo.com