غازي محمد اندړ

 

غازي محمد  اندړ

درجۀ تحصیل:  ماستر

 

 

 

نام: غازي محمد  اندړ

تخلص: اندړ

سالزاد:۱۳۶۵

زادگاه: ولسوالی اندړ (قریه قدم خیل) ولایت غزني

درجۀ تحصیل: لیسانس

رتبۀ علمی: پوهنیار

سال شمول به کدر: ۱۳۹۰

مسولیت های علمی در پوهنتون: عضوه علمی دیپارتمنت فزیک هستوي

عضویت در : کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی

اثر های علمی چاپ شده :

- ندارم

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

- یک اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

-  ندارم

شماره تماس: 0787877687