بلقیس حلیمی

 

بلقیس  حلیمی

درجۀ تحصیل: MS

 

 

 

نام: بلقیس

تخلص: حلیمی

سالزاد: 1360

زادگاه: کابل

درجۀ تحصیل: ماستر

رتبۀ علمی: پوهنیار

سال شمول به کدر: 1385

مسولیت های علمی در پوهنتون:

عضویت در : شورای علمی پوهنحی، کمیته ،E-Learning،کمیته نظم او دسپلین ، کمیته امتحانات

اثر های علمی چاپ شده :

  • 1 اثر

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

  •  1 اثر

مقاله های علمی چاپ شده:

  • 3 مقاله

شماره تماس: 9370203520+

ایمیل آدرس: belqueshalimi@gmail.com