نوید الله هاشمی

 

نام: نوید الله

تخلص: هاشمی

سالزاد: 1367

زادگاه: ولایت میدان وردگ

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1392

مسولیت های علمی در پوهنتون ( در حال حاضر مصروف تحصیل در کشور هندوستان می باشد)

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:hashimi_225@yahoo.com 

شماره تماس:+774638821