عبیدالله وردگ

 

نام: عبیدالله

تخلص: وردگ

سالزاد: 1372

زادگاه: ولایت میدان وردگ

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1392

مسولیت های علمی در پوهنتون ( در حال حاضر مصروف تحصیل در کشور هندوستان می باشد)

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:Obaid.wardak22@live.com

شماره تماس:+93780055708