عبدالوکیل بیدار

 

نام: عبدالوکیل

تخلص: بیدار

سالزاد: 1987

زادگاه: پکتیکا

درجه ی تحصیل: فوق ماستر (M.Phil)

رتبه ی علمی: پوهنیار

سال شمولبه کدر: 2007

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در شورای علمی پوهنځی، کمیته نصاب و کریکولم، کمیته فرعی اعتلای کیفیت پوهنځی )

اثر های علمی چاپ شده :First order differential subordinations for starlike functions

اثرهای علمی آماده ی چاپ: د ستوری ته ورته توابعو د لومړي رتبه مشتقونو د ضرایبو د سرحدونو مطالعه، کاربرد قضیه پینګ ریمان

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:baidarmath87@gmail.com

شماره تماس: +93787472064