زرغونه سپېڅلې اندړ

 

نام: زرغونه  

تخلص: سپېڅلې اندړ

سالزاد: 1352

زادگاه: کابل

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهندوی

سال شمولبه کدر: 1381

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در شورای علمی پوهنځی، کمیته امتحانات پوهنځی، کمیته نظم و دیسپلین پوهنتون )

اثر های علمی چاپ شده : حل المسائل ریاضی، ریاضی برای علوم طبیعی، ترجمه احتمالات از دری به پشتو، انالیز ریاضی ۱

اثرهای علمی آماده ی چاپ: رساله تحت عنوان موارد استعمال مپینګ های کانفورم در فزیک، ترجمه کتاب وکتور کالکولس از انګلیسی به دری

مقاله های علمی چاپ شده: نقاط منفرد منحنی ها در مستوی، خواص الجبری ترانسفارمیشن های موبیوس، توابع لوګارتمی و اکسپوننشیل در ساحه اعداد مختلط ،  د خطی اوپراتورونو الجبره او معکوس پذیری

نشانی ایمیل:

شماره تماس:+93700029529