محمد خالد ستوری

 

نام: محمد خالد  

تخلص: ستوری

سالزاد: 1366

زادگاه: ولایت غزنی

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1394

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضو شورای فرهنګی پوهنتون )

اثر های علمی چاپ شده : کتب درسی صنف هشتم، یازدهم و دوازدهم مضمون ریاضی نصاب جدید وزارت معارف به دو زبان دری و پشتو،  تالیف کتب رهنمای معلم مضمون ریاضی صنف هشتم، یازدهم و دوازدهم نصاب جدید وزارت معارف به هر دو لسان پښتو و دری

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:khstorai@gmail.com

شماره تماس:+93707705878