فرهاد وصیل

 

نام:  فرهاد

تخلص: وصیل

سالزاد: 1369

زادگاه: کندهار

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1392

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در کمیته آموزش الکترونیکی پوهنتون، کمیته امتحانات پوهنځی، عضو کمیته ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی )

اثر های علمی چاپ شده : بررسی روش های تولید اعداد تصادفی و مقایسه آن با روش تطابق خطی

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:farhadwaseel@ku.edu.af

شماره تماس:+93705763100