ثمرالدین جبران

 

نام: ثمرالدین

تخلص: جبران

سالزاد: 1370

زادگاه: پکتیا

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1394

مسولیت های علمی در پوهنتون ()

اثر های علمی چاپ شده : ریاضیات او په مدیریت، حسابداری کې د هغې کارونه،  عمومی هندسه

اثرهای علمی آماده ی چاپ: معمولي دیفرانسیل معادلې

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:Jebransamardin@gmail.com

شماره تماس:+93771770747