سعدیه سادات

 

نام: سعدیه

تخلص: سادات

سالزاد: 1372

زادگاه: کابل

درجه ی تحصیل: لیسانس

رتبه ی علمی: پوهیالی

سال شمولبه کدر: 1394

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضو کمیته آموزش الکترونیکی )

اثر های علمی چاپ شده :

اثرهای علمی آماده ی چاپ:

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:Sadiasadat78@gmail.com

شماره تماس:+93789621181