نرګس حلیمی

 

نام: نرګس  

تخلص: حلیمی

سالزاد:1360

زادگاه: کابل

درجه ی تحصیل: ماستر

رتبه ی علمی: پوهنیار

سال شمولبه کدر: 1384

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضو شورای علمی دیپارتمنت الجبر )

اثر های علمی چاپ شده : حل المسائل اساسات ریاضی، Problem solving approaches in Mathematics

اثرهای علمی آماده ی چاپ: تطبیق دعوی ایزومورفیزم گروپ هاؤ تشخیص معادلات مقاطع مخروطی

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل: nargishalimi@gmail.com

شماره تماس:+93700019490