مرسل حلیم

 

نام: مرسل

تخلص: حلیم

سالزاد: 1358

زادگاه: کابل

درجه ی تحصیل: ماستر

رتبه ی علمی: پوهنیار

سال شمولبه کدر: 1384

مسولیت های علمی در پوهنتون ( عضویت در شورای علمی پوهنځی و کمیته تضمین کیفیت پوهنځی )

اثر های علمی چاپ شده : تهیه و تدوین کتاب تحت عنوان عمومی ریاضی و تهیه و تدوین کتاب تحت عنوان احصائیه

اثرهای علمی آماده ی چاپ: کاربرد تابع انقباض در معادلات

مقاله های علمی چاپ شده: بسیس قایم، موارد استفاده توزیع کای مربع، ګرایش خطی چند جانبه، سنجش تغییرات دراز مدت سلسله های زمانی، موارد استفاده ګراف های درختی

نشانی ایمیل:

شماره تماس: 0093788946750