محمد خان حیدری

 

نام: محمد خان

تخلص: حیدری

سالزاد: 1346

زادگاه: ولایت میدان وردگ

درجه ی تحصیل: ماستر

رتبه ی علمی: پوهندوی

سال شمولبه کدر: 1378

مسولیت های علمی در پوهنتون ( آمریت دیپارتمنت الجبر، عضویت در شورای علمی پوهنځی، شورای علمی دیپارتمنت، عضو بورد نشراتی پوهنتون کابل و عضو کمیته تحقیقات علمی پوهنتون کابل )

اثر های علمی چاپ شده : ساختمان های الجبری در مترکس ها، تیزس ماستری، ترجمه کتاب الجبر خطی

اثرهای علمی آماده ی چاپ: په قطری ته ورته مترکسونو کی د تعمیم شوو اختصاصی وکتورونو کارونه، استفاده ریز دو در محاسبه انتګرال های حقیقی

مقاله های علمی چاپ شده: استخراج معادله تار اهتزاز کننده، د بلوغ د تباع ګانو ځینی ځانګړنی، کاربرد وکتور های مشخصه در محاسبه توان های یکی مترکس،

نشانی ایمیل:mohammadkhanhaidary@yahoo.com

شماره تماس: +93773461044