محمد انور غوری

 

نام: محمد انور غوری

تخلص: غوری

سالزاد: 1332

زادگاه: ولایت غور

درجه ی تحصیل: دوکتورا

رتبه ی علمی: پوهاند

سال شمولبه کدر:1357

مسولیت های علمی در پوهنتون ( رییس پوهنځی ریاضیات، عضو شورای علمی پوهنتون ، آمر دیپارتمنت ریاضیات تطبیقی )

اثر های علمی چاپ شده : ریاضی عمومی ، ریاضیات عالی ، حساب و اصول محاسبه ، هندسه ، ریاضی برای علوم طبیعی ، الجبر باناخ ، تاریخ ریاضبات ، هندسه تحلیلی ، احتمالات ، احصائیه ، حل مسایل ریاضی عمومی ، مبادی فزیک  ، آنالیز2، الجبرخطی.

آثار چاپ شده برای موسسات تربیه معلم : ریاضی عمومی1 ، ریاضی عمومی2 ، آنالیز1 ، آنالیز 2 ، هندسه تحلیلی(ترجمه) ، اصول تدریس ریاضی(ترجمه) ، هندسه عمومی(ترجمه).

آثار ترجمه شده به پشتو : ریاضی عمومی1 ، ریاضی عمومی2 ، آنالیزریاضی1 ، آنالیز ریاضی2  ، ریاضی عمومی ، هندسه ، تاریخ ریاضیات ، حساب و اصول محاسبه، ریاضیات عالی .

اثرهای علمی آماده ی چاپ: آنالیزتطبیقی، آنالیز مختلط  ،  ریاضی برای اقتصاد و معادلات دیفرانسیل معمولی.

مقاله های علمی چاپ شده:

نشانی ایمیل:ghoury_mag@yahoo.com

شماره تماس:+93700258449