وضعیت فعلی

پوهنځی ریاضیات فعلا در قالب سه دیپارتمنت (آنالیز ، الجبر و ریاضی تطبیقی) فعالیت مینماید که در بخشهای از دو تعمیر پوهنځی ساینس قبلی موقعیت دارد، دارای 3 صنف درسی ، 8 اتاق دفاتر استادان ، یک اتاق مدیریت تدریسی و یک کتابخانۀ کوچک جابجا شده.

این پوهنځی در حال حاضر حدود 500 نفر محصل را در رشتۀ اختصاصی ریاضی  تربیه مینماید و برعلاوه تدریس مضامین ریاضی را در پوهنځی های فزیک ، کیمیا ، کمپیوترساینس، فارمسی ، زمین شناسی ، محیط زیست ، وترنری و انجینری عهده داری مینماید.

در کتابخانۀ پوهنځی حدود 1000 جلد کتاب درسی و ممد درسی به زبانهای فارسی دری ، پشتو، انگلیسی و المانی، موجود است. اغلب کتب متذکره به کمک موسسۀ آسیا فوندیشن  و (DAAD) کشور آلمان تهیه گردیده است.

پوهنځی دارای یک کریکولوم درسی نسبتاً معیاری می باشد که درسال 1385 با حمایت علمی پوهنتون دهلی هندوستان ساخته شده و با ارتقا جدید آن، ایجاب تجدید نظر را مینماید.

وضعیت استادان:

در پوهنځی  (ریاضیات)  به تعداد (16) استاد  عملا" مصروف تربیه اولاد وطن میباشد که از آنجمله  به تعداد (2)  نفر به سویه دکتورا،  به تعداد (6) نفربه سویه ماستر و به تعداد (8) نفربه سویه لیسانس  میباشند.  تقسیم بندی استادان باساس رتبه علمی طبق قانون تحصیلات عالی کشور به ترتیب ذیل میباشد.

پوهاند :  1 طبقه ذکور، 0 طبقه اناث و مجموع 1

پوهنوال : 1 طبقه ذکور، 0 طبقه اناث و مجموع 1

پوهندوی : 1 طبقه ذکور، 2 طبقه اناث و مجموع 3

پوهنمل :  0 طبقه ذکور، 2 طبقه اناث و مجموع 2

پوهنیار : 2 طبقه ذکور، 2 طبقه اناث و مجموع 4

پوهیالی : 4 طبقه ذکور، 1 طبقه اناث و مجموع 5

قابل یاد آوری است که به تعداد (2) نفراستادان این پوهنځی  در پوهنتون های خارج کشور مانند (هندوستان) مصروف ادامه تحصیلات عالی  ماستری و دکتورا میباشند. با بازکشت استادان تعداد مجموعی استادان این پوهنځی  بالغ بر (18) نفراستاد میگردد.