اهداف

اهداف :

 

 • فراغت بیولوجستان در بخش زولوژی، نباتات و بیوتکنولوژی به سویه لیسانس.
 • تهیه نمودن و مجهز کردن مواد و وسایل لابراتوارهای بیولوژی برای بلند بردن سطح مهارت های مسلکی، تخصصی و عملی محصلان.
 • استخدام کادرهای علمی که دارای سویه لیسانس، ماستر و داکتر باشد.
 • بلند بردن سطح دانش محصلان به سویه ماستر.
 • مطالعه حیوانات وحشی، حیوانات اهلی، نباتات مختلف و طبقه بندی علمی حیوانات و نباتات.
 • تربیه معلمین مسلکی و متخصص برای نهادهای دولتی و غیر دولتی، پوهنتونها،مکاتب،تربیه معلم،مکاتب زراعت، انستیتوت های مسلکی و سایر بخش های مربوطه.
 • تربیه کادرهای علمی برای پوهنتونهای دولتی و غیر دولتی.
 • آگاه سازی محصلان و سایر شهروندان در بخش حفاظت محیط زیست، مراعات نمودن حفظ الصحه فردی و اجتماعی،حفاظت از منابع طبیعی، حفاظت از حیات وحش، حفاظت از نباتات،فرش های نباتی وجنگلات، کشت نباتات و سرسبزی، حفاظت از حیوانات و نباتات مفیده.
 • شناسایی امراض ویروسی، بکتریایی و پروتوزوایی که توسط حشرات به انسانها انتقال میکند، راه های جلوگیری امراض مختلف، جلوگیری و کنترول امراض توسط روش های بیولوژیکی، کیمیاوی و میخانیکی.
 • جمع آوری و تنظیم حشرات در کلیکسون.
 • اشتراک فعالانه پوهنځی بیولوژی در کمیته های بیرونی( وزارت تحصیلات عالی، ریاست پوهنتون، کمیته              کمیته امتحانات و سایر کمیته ها نظر به ضرورت.