پیام رییس پوهنځی بیولوژی

پوهنځی بیولوژی از جمله پوهنځی های جدیدالتشکیل پوهنتون کابل میباشد که در سال ۱۳۹۵ شروع به فعالیت نموده و در سطح کشور یگانه پوهنځی است که با داشتن دو دیپارتمنت زولوژی و بوتانی به سویه لیسانس فارغ میدهد. تلاش ها برای ایجاد دیپارتمنت سومی بنام بیوتکنالوژی جریان دارد.

در پوهنځی بیولوژی اساسات بنیادی علم بیولوژی شامل اناتومی، فزیولوژی، مورفولوژی، تنوع حیات، وظایف و تکامل حیوانات و نباتات وغیره تدریس می گردد و بدین طریق اساسات در بلند بردن دانش نسل جوان سهم فعال خویش را در جامعه ایفا می نماید.

پوهنځی بیولوژی با فراهم نمودن زمینه تحصیل با کیفیت محصلان با دانش  و تخصص را جهت سهیم بودن در اجتماع به حیث معلمان، استادان، ساینس دانان، مدیران و کار فرمایان تقدیم می نماید.

پذیرش سالانه پوهنځی بیولوژی در حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ محصل بوده و کوشش میگردد تا در آینده سطح جذب بالا برود.

با وجود  تمام محدودیت ها و عدم موجودیت تسهیلات بنده  در مورد انکشاف و پیشرفت در طی دو سال اخیر احساس خوشی مینمایم.  آرزو دارم که پوهنځی بیولوژی با سعی و تلاش تمام استادان و کارمندان به اهداف و مقاصد عالی اکادمیک خویش در آینده نزدیک برسد.