حالت فعلی:

پوهنځی بیولوژی، یکی از مراکز مهم علمی و تربیتی در چوکات سایر پوهنځی های ساینسی پوهنتون کابل میباشد که به منظور تربیه متخصصین و محققین علوم بیولوژی برای رفع نیازمندی های موسسات تحصیلات عالی و صنعتی کشور، فعالیت می کند.

مفردات درسی این پوهنځی مطابق با مفردات پوهنځی زولوژی و بوتانی پوهنتون دهلی کشور هندوستان میباشد که در سال ۲۰۰۸ از جانب پروفیسوران هندی در پوهنځی بیولوژی ترتیب گردید. بناءً با در نظر داشت مفردات بیولوژی پوهنتون های استندرد  جهان تهیه شده اند.

پوهنځی بیولوژی از بدو تاسیس پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در امور درسی، علمی و مسلکی داشته است. در جنب این پیشرفت ها خصوصاً طی چهار دهه جنګ ها، مشکلات و چالش های فراوانی را نیز پشت سر گذشتانده است. بعد از آغاز مرحله نوین در سال ۱۳۸۱ تلاشهای پیگیرانه در جهت احیای ویرانی های زمان جنگ و با هدف پویایی و غنامندی نصاب تحصیلی پوهنځی بیولوژی صورت گرفت. در رابطه، رهبری پوهنځی و اساتید محترم کوشیدند تا محتوای نصاب تحصیلی جدید جایگزین نصاب تحصیلی قبلی گردد و سپس آنرا یک بار دیگر مرور نموده و کاستی هاییکه در جریان مرحله تطبیق به آن مواجه گردیدیم و موافق با خواسته های امروزی نبود، جهت بلند بردن سطح دانش محصلان این پوهنځی مبتنی بر اهداف امروزه، آنرا انکشاف داده و بر وفق معیار های متوقع ملی و بین المللی غنامند و عیار نمایند.

پوهنځی بیولوژی دارای 6 لابراتوار میباشد(لابراتوار انتومولوژی،لابراتوار پرازیتولوژی،  لابراتوار جنتیک، لابراتوار فزیولوژی حیوانی، لابراتوار فزیولوژی نباتی ولابراتوار سیستماتیک نباتی) که این لابراتوار ها قابلیت اجرای کارهای عملی را دارد. همچنان پوهنځی بیولوژی یک کتابخانه دارد که دارای 2000 جلد کتاب میباشد که محصلان و استادان  در حال حاضر از ان استفاده مینمایند.