تعمیر لابراتوار ها

تعمیر لابراتوار های انستیتوت نیز در سه طبقه اعمار گردیده که به تعداد ده لابراتور – لابراتوار انالوگ و دیجیتل سرکت ،  مایکروکنترولر و مایکروپروسسر، لابراتور سیستم انرژی ، لابراتوار کیبل نوری ، لابراتوار کمیونیکیشن ، وایرلس، لابراوتوار سویچینگ و PBX، لابراتوار آنتن ، لابراتوا لسان ، و لابراتوار IT  موجود است . هر یک از لابراتوار ها با یکتعداد زیاد وسایل و تجهیزات و کمپیوتر ها  مجهز اند.