وضعیت فعلی

با آمدن شرایط نوین و روی کار شدن حکومت مؤقت و حضور فعال جامعۀ جهانی در افغانستان در این پوهنځی امور بازسازی آغاز شده و تعمیر پوهنځی به کمک USAID و UNDP بازسازی گردید.

 • ۴ لابراتوار پوهنځی به کمک مالی مووسسه ی جایکای جاپان تجهیز گردید. لابراتوار IT، لابراتوار و نکروپسی پوهنځی به کمک مالی USDA تجهیز شد.
 • لابراتوار پارازیتولوژِی پوهنځی یک تعداد سامان آلات از جانب سفارت ایتالیا و ارتش آن کشور دریافت نمود.
 • در حال حاضر پوهنځی دارای ۷ لابراتوار قسماً فعال میباشد.
 • کلینیک پوهنځی که در حال حاضر در سطح شفاخانه ی حیوانی است دارای تعمیر جدید میباشد که به کمک مالی جامعه اروپا و همکاری وزارت زراعت در اختیار پوهنځی گذاشته شده است.
 •  پوهنځی دارای (۳۶) استاد است که (۱۳) تن آن  در خارج کشور مصروف تحصیل بوده و در حال حاضر امور علمی پوهنځی بوسیله ی (۲۳) استاد پیشبرده میشود.
 • کادرعلمی در پوهنځی علوم وترنری شامل (۱۳) PhD و به تعداد (۱۰) ماستر میباشد.
 • پوهنځی علوم وترنری دارای ۵ دیپارتمنت میباشد.
 • پوهنځی علوم وترنری دارای ۸ صنف درسی است.
 • تعداد محصلین پوهنځی به ۲۵۰ تن میرسد که از جمله ۲۱۸ تن بچه و ۳۲ تن دختر میباشد.
 • در مجموع در پوهنځی علوم وترنری به تعداد ۵۰ اتاق که شامل دفاتر استادان، تدریسی، ریاست، معاونیت، لابراتوارها، کتابخانه، تحویلخانه و صنف های درسی است، وجود دارد.
 •  پوهنځی دارای پلان ستراتیژیک میباشد.

 

   وضعیت استادان

 • پوهاند     :  (۲) از جمله ذکور و مجموع ۲ تن.  
 • پوهنوال   : (۱) از جمله ذکور ، (۱) ازجمله اناث  و مجموع تن ۲.
 • پوهندوی : (۵) از جمله ذکور ، ، (۱) ازجمله اناث و مجموع ۶ تن.
 • پوهنمل   :  (۷) از جمله ذکور ، (۱) ازجمله اناث و مجموع ۸ تن.
 • پوهنیار   : (۷) از جمله ذکور و مجموع ۷ تن.
 • پوهیالی   : (۷) از جمله ذکور ، (۳) از جمله اناث و مجموع ۱۰ تن.