تاریخچه

گوشه یی از تعمیر پوهنځی علوم وترنری

پوهنځی علوم وترنری در ماه حوت  ۱۳۵۲ هجری خورشیدی مطابق فبروری ۱۹۷۴ میلادی به اساس فرمان ۸۴۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۲ رییس جمهور وقت در چوکات پوهنتون کابل ایجاد شد.

  •    ساختمان اين پوهنځی دارای مساحت ۲۹۵۰ متر مربع می باشد و در گذشته پوهنځی دارای امکانات آتی بود:
  •    ۲۲ لابراتوار مجهز
  •    کلینیک حیوانی و فارم تحقیقاتی واقع دارالامان
  •    کتابخانه ی مجهز و واحد سمعی و بصری
  •    پوهنځی علوم وترنری در گذشته قرارداد همکاری با موسسه ی UNDP/FAO داشت.
  •   قابل یادآوری است که پوهنځی علوم وترنری در جریان جنگهای تنظیمی خسارات قابل توجه را متحمل گردیده و اکثریت امکانات لابراتواری، فارم و کلینیک حیوانی خودرا بشمول تعداد زیاد کادر علمی اش از دست داد.
  •    در جریان حاکمیت طالبان پوهنځی علوم وترنری به فعالیت خود ادامه داد، اما تحت شرایط خیلی دشوار این فعالیت ها جریان داشت.