منیلا صدیقیار

​​

 

منیلا صدیقیار

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنوال

سالل تولد:1345

سال شمولبه کدر:1374

مسوولیت علمی در پوهنتون: عضوی ریاست انسجام و مدیریت تدریسی پوهنځي علوم وترنری.

اثر های علمی آماده چاپ :

1 اثر.

مقاله های علمی چاپ شده:

11 مقاله 

 ایمیل:   msediqyar@yahoo.ocm

شمارۀ تماس:  0775053414