اسدالله صمدی

​​

 

اسدالله صمدی

درجه تحصیل: ماستر

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

سالل تولد:1358

سال شمولبه کدر:1386

مسوولیت علمی در پوهنتون: عضو شورای علمی پوهنحًی، عضو کمیته e-learning.

اثر های علمی آماده چاپ :

3 اثر.

ثر های علمی چاپ شده:

6 اثر.

مقاله های علمی  چاپ شده:

15 مقاله (5 مقاله دیگر نیز آماده نشر اند). 

 ایمیل:  assad.samadi@gmail.com

شمارۀ تماس: 785 65 07456