محمد امین احمدی

 

محمد امین احمدی

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍پوهنمل

درجۀ تحصیل: دوکتورا

سالل تولد: 1333

زادگاه: لوگر

سال شمولبه کدر: 1362

مسئوولیت های علمی در پوهنتون ( عضو شورای علمی پوهنځی , آمر دیپارتمنت کیمیای عضوی )

اثر های علمی چاپ شده :

امراض سیستم هضمی، امراض سیستم تنفسی، امراض سیستم ادراری، امراض میتابولیک.

اثر های علمی آمادۀ چاپ:

مطالعه و دریافت تاثیر تغذیه نمک در گاوهای محلی

سیمینار ها: 

  •   موضوع سیمینار:

          دیهادریشن در گوساله ها، Tympany حاد در شکمبه

  •    محل برگزاری سیمینار:

          پوهنځی علوم وترنری

  •    اسم سیمینار دهنده  : 

         محمد امین احمدی

  •    محتویات سیمینار: 

       توضیح بیماری، عامل، بیماریزایی، تصویر کلینیکی، تشخیص، تداوی، پیشگیری مربوطبه Dehydration گوساله، مربوط به دمش حاد شکمبه در گاوها.

  ایمیل: a.wazhma@yahoo.com

 شمارۀ تماس: 0707101158