حکیم الله حکیم

​​

 

حکیم الله حکیم

درجه تحصیل: دکترا

 

رتبه علمی: پوهنمل

سال تولد:1362

زادگاه: غزنی

سال شمولبه کدر:1388

 ایمیل: hakim.856@gmail.com

شماره تماس: 0747122240