نورمحمد ایوبی

 

نورمحمد ایوبی

درجه تحصیل: دوکتورا

 

رتبه علمی: ‍‍‍ پوهاند 

سال تولد: ۱۳۳۶

سال شمولبه کدر: ۱۳۶۰

مسوولیت علمی در پوهنتون: رئیس پوهنځي علوم وترنری، آمر دیپارتمنت پاراکلینیک، عضو شورای علمی پوهنتون کابل، عضو کمیتۀ ملی کمیونیتی کالج در وزارت تحصیلات عالی، عضو ترفیعات علمی، بورد مجله ی علمی، نظم و دسپلین، هیئات امنا و توزیع اپارتمان های پوهنتون کابل، عضو کمیته اعتلای تضمین کیفیت و هیئات امنای پوهنځي.

ایمیل آدرس : ayubi8@yahoo.com  

+۹۳۷۹۹۴۲۸۹۳۶:شماره تماس